loading...

 Inschrijving

Voor een optimaal gebruik van onze diensten beveelt Smart u aan deel te nemen aan Smart : Wegwijzer

Naam: Voornaam:
Geslacht: Taal:
Officieel adres
Straat: Nr: Bus :
Postcode: Stad:
Land:  
 
Postadres
Straat: Nr: Bus :
Postcode: Stad:
Land:
GSM Nr: Telefoonnnummer:
Email:
Geboortedatum:
dag maand jaar
Burgerlijke stand:
Geboorteplaats: Nationaliteit:
Geboorte land:    
Rijksregisternummer of inschrijvingsnummer vreemdelingenregister:_   
Identiteitskaartnr:
Stuur een kopie (recto verso) van uw identiteitskaart als bijlage bij de inschrijvingsfiche
Bankrekeningnummer (IBAN):
Stuur een kopie van uw bankrekening kaart als bijlage bij de inschrijvingsfiche
Percentage af te houden bedrijfsvoorheffing : %  
Functie:  
Hoofdfunctie: Andere:
Discipline/beroep dat je via Smart wenst uit te oefenen (student, artiest en werkloos is geen functie)
Ik geef Smart de toelating om mijn persoonlijke gegevens aan derden door te geven en dit uitsluitend voor professionele doeleinden (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/)