loading...

 Inschrijving

Voor een vlot gebruik van onze diensten is het aangeraden om deel te nemen aan de infosessie en nodigen we je uit om je hiervoor in te schrijven: Smart : Wegwijzer

Belangrijk
  • Na het versturen van de inschrijvingsdocumenten, zal je binnen de 48 werkuren je persoonlijke codes ontvangen per mail om in te loggen op je account Smart (en om prestaties in te voeren). Aarzel niet het dichtsbijzijnde Smartkantoor te contacteren bij dringende gevallen. 
  • Vergeet niet je werkdagen op voorhand aan te geven.  Het is niet mogelijk om prestaties uit het verleden in te geven.
Naam: Voornaam:
Geslacht: Taal:
Officieel adres
Straat: Nr: Bus :
Postcode: Stad:
Land:  
 
Postadres
Straat: Nr: Bus :
Postcode: Stad:
Land:
GSM Nr: Telefoonnnummer:
Email:
Geboortedatum:
dag maand jaar
Burgerlijke stand:
Geboorteplaats: Nationaliteit:
Missing translation:    
Rijksregisternummer of inschrijvingsnummer vreemdelingenregister:_   
Identiteitskaartnr:
Stuur een kopie (recto verso) van uw identiteitskaart als bijlage bij de inschrijvingsfiche
Bankrekeningnummer (IBAN):
Stuur een kopie van uw bankrekening kaart als bijlage bij de inschrijvingsfiche
Percentage af te houden bedrijfsvoorheffing : %  
Functie:  
Hoofdfunctie:
Discipline/beroep dat je via Smart wenst uit te oefenen (student, artiest en werkloos is geen functie)
Ik geef toestemming aan Smart om mijn gegevens enkel voor professionele doeleinden door te geven aan derden en heb kennisgenomen van de informatie op de pagina "Privacybeleid van Smart" op de website Smart, waar de begrippen "persoonsgegevens", "derden" en "professionele doeleinden" bepaald zijn.